Klub ljubitelja pozorišta, telefon (011) 3373286
Rezervisane ulaznice podižu se u Klubu, Eurocentar, Makedonska 30, lokal 10
E-mail adresa za kontakt: pozorista.klub@gmail.com